ЕВРОПСКА ФЕДЕРАЦИЈА НА СКАУТИ ВО МАКЕДОНИЈА

Posted · Add Comment

ЕВРОПСКА ФЕДЕРАЦИЈА НА СКАУТИ ВО МАКЕДОНИЈА

Европската федерација на скаути е меѓународна организација при Католичката Црква чија задача е воспитание на децата и младите, преку заедништво и живот во природа. Целта е создавање атмосфера на слобода каде ќе се живее едноставно и во допир со природата, ќе се јакне духот и телото и ќе се понуди здраво воспитание исполнето со доблести и крепости.

Презентација и пријавување 

сабота 10 јуни 2017 во 12.30 во Католичката катедрала „Пресвето Срце Исусово“ во Скопје