Genres:
ПОНЕДЕЛНИК ВТОРНИК СРЕДА ЧЕТВРТОК ПЕТОК САБОТА НЕДЕЛА
00:00
Камбана/Магнификат/Ангелус/Посветна молитва на Радио Марија00:00 - 00:15
Камбана/Магнификат/Ангелус/Посветна молитва на Радио Марија00:00 - 00:15
Камбана/Магнификат/Ангелус/Посветна молитва на Радио Марија00:00 - 00:15
Камбана/Магнификат/Ангелус/Посветна молитва на Радио Марија00:00 - 00:15
Камбана/Магнификат/Ангелус/Посветна молитва на Радио Марија00:00 - 00:15
Камбана/Магнификат/Ангелус/Посветна молитва на Радио Марија00:00 - 00:15
Камбана/Магнификат/Ангелус/Посветна молитва на Радио Марија00:00 - 00:15
01:00
Т’ га за југ/Стефанија Ристоманова (р)01:00 - 01:40
Класична музика01:40 - 02:00
Лекарски совети/д-р Антун Лазаревски (р)01:00 - 01:40
Класична музика01:40 - 02:00
Радио драма: Детството и младоста на Мајка Тереза01:00 - 01:40
Класична музика01:40 - 02:00
Разговори: Душанка Бојаџиева/ Јасна Маргарета (р)01:00 - 01:40
Класична музика01:40 - 02:00
Христијанството во хрватската книжевност/Јасна и Ведран (ХР) (р)01:00 - 01:40
Класична музика01:40 - 02:00
Етичка работилница/Ена Абјаниќ (р)01:00 - 01:40
Класична музика01:40 - 02:00
Т’ га за југ/Стефанија Ристоманова (р)01:00 - 01:40
Класична музика01:40 - 02:00
02:00
Да учиме од св.Јован Павле II/Тереза Шаурек (р)02:00 - 02:40
Светишта на Богородица (р)02:00 - 02:40
Живот без граници: Ник Вуичиќ во Скопје/Ена Абјаниќ (р)02:00 - 03:00
Радио Марија Македонија и Радио Марија Украина – молиме заедно02:00 - 03:00
Младинска емисија (р)02:00 - 03:00
Концерт од Скопската катедрала (р)02:00 - 03:00
Разговори: Секретар на Црвен Крст на Македонија/ Јасна Маргарета (а)02:00 - 03:00
03:00
Класична музика03:00 - 04:00
Класична музика03:00 - 04:00
Класична музика03:00 - 04:00
Класична музика03:00 - 04:00
Класична музика03:00 - 04:00
Класична музика03:00 - 04:00
Класична музика03:00 - 04:00
04:00
Беседа на гората/ Зоран Спирковски (р)04:00 - 05:00
Анте Габриќ и Мајка Тереза/ Јасна Маргарета (р)04:00 - 05:00
Концил на нашите денови/Емануел Матес (р)04:00 - 05:00
Создаваме мостови: Радио Марија Македонија и Радио Марија Србија (р)04:00 - 05:00
Катехези04:00 - 05:00
Јас и другите/Ена и Долорес (р)04:00 - 05:00
Разговори: Поклонение во Грција/ Катица Трајковска (р)04:00 - 05:00
05:00
Класична музика05:00 - 06:00
Класична музика05:00 - 06:00
Класична музика05:00 - 06:00
Класична музика05:00 - 06:00
Класична музика05:00 - 06:00
Класична музика05:00 - 06:00
Класична музика05:00 - 06:00
06:00
Љубовта секојдневно созадва чуда/Фил Босманс (ХР)06:00 - 07:00
Не заборавај, имаш крила/Фил Босманс (ХР)06:00 - 07:00
Љубовта секојдневно созадва чуда/Фил Босманс (ХР)06:00 - 07:00
Не заборавај, имаш крила/Фил Босманс (ХР)06:00 - 07:00
07:00
Камбана/Магнификат/Ангелус/Посветна молитва на Радио Марија07:00 - 07:15
Утринска молитва07:30 - 08:00
Камбана/Магнификат/Ангелус/Посветна молитва на Радио Марија07:00 - 07:15
Утринска молитва07:30 - 08:00
Камбана/Магнификат/Ангелус/Посветна молитва на Радио Марија07:00 - 07:15
Утринска молитва07:30 - 08:00
Камбана/Магнификат/Ангелус/Посветна молитва на Радио Марија07:00 - 07:15
Утринска молитва07:30 - 08:00
Камбана/Магнификат/Ангелус/Посветна молитва на Радио Марија07:00 - 07:15
Утринска молитва07:30 - 08:00
Камбана; Магнификат; Ангелус; Посветна молитва на РМ07:00 - 07:30
Утринска молитва07:30 - 08:00
Камбана/Магнификат/Ангелус/Посветна молитва на Радио Марија07:00 - 07:15
Утринска молитва07:30 - 08:00
08:00
ДУХОВНО ЧЕТИВО08:00 - 08:30
Слово за живот08:30 - 09:00
ДУХОВНО ЧЕТИВО08:00 - 08:30
Слово за живот08:30 - 09:00
ДУХОВНО ЧЕТИВО08:00 - 08:30
Слово за живот08:30 - 09:00
ДУХОВНО ЧЕТИВО08:00 - 08:30
Слово за живот08:30 - 09:00
ДУХОВНО ЧЕТИВО08:00 - 08:30
Слово за живот08:30 - 09:00
ДУХОВНО ЧЕТИВО08:00 - 09:00
ДУХОВНО ЧЕТИВО08:00 - 09:00
09:00
МОЛЕЊЕ НА СВ. БРОЈАНИЦА ВО ЖИВО ОД СТУДИОТО09:00 - 10:00
МОЛЕЊЕ НА СВ. БРОЈАНИЦА ВО ЖИВО ОД СТУДИОТО09:00 - 10:00
МОЛЕЊЕ НА СВ. БРОЈАНИЦА ВО ЖИВО ОД СТУДИОТО09:00 - 10:00
МОЛЕЊЕ НА СВ. БРОЈАНИЦА ВО ЖИВО ОД СТУДИОТО09:00 - 10:00
МОЛЕЊЕ НА СВ. БРОЈАНИЦА ВО ЖИВО ОД СТУДИОТО09:00 - 10:00
МОЛЕЊЕ НА СВ. БРОЈАНИЦА ВО ЖИВО ОД СТУДИОТО09:00 - 10:00
Света бројаница09:00 - 09:30
10:00
Дневни читања од Светото Писмо + коментар од п. Николиќ10:00 - 10:30
Светец на денот + роденденски и именденски честитки ☎10:30 - 11:00
Дневни читања од Светото Писмо + коментар од п. Николиќ10:00 - 10:30
Светец на денот + честитки за именден10:30 - 11:00
Дневни читања од Светото Писмо + коментар од п. Николиќ10:00 - 10:30
Светец на денот + честитки за именден10:30 - 11:00
Дневни читања од Светото Писмо + коментар од п. Николиќ10:00 - 10:30
Светец на денот + честитки за именден10:30 - 11:00
Дневни читања од Светото Писмо + коментар од п. Николиќ10:00 - 10:30
Светец на денот + честитки за именден10:30 - 11:00
Дневни читања од Светото Писмо + коментар од п. Николиќ10:00 - 10:30
Едукативно катче10:30 - 11:30
Света миса од Скопската катедрала/пренос*10:30 - 11:30
11:00
Информативни минути11:00 - 11:30
Вести од Радио Ватикан ХР11:30 - 11:59
Информативни минути11:00 - 11:30
Вести од Радио Ватикан МК11:30 - 11:59
Информативни минути11:00 - 11:30
Вести од Радио Ватикан ХР11:30 - 11:59
Информативни минути11:00 - 11:30
Вести од Радио Ватикан МК11:30 - 11:59
Информативни минути11:00 - 11:30
Вести од Радио Ватикан ХР11:30 - 11:59
Вести од Радио Ватикан МК11:30 - 11:59
Вести од Радио Ватикан ХР11:30 - 11:59
12:00
Камбана/Магнификат/Ангелус/Посветна молитва на Радио Марија12:00 - 12:15
Литании лаутерански12:15 - 12:30
Лаудс – утринска молитва од Радио Ватикан12:30 - 13:30
Камбана/Магнификат/Ангелус/Посветна молитва на Радио Марија12:00 - 12:15
Литании лаутерански12:15 - 12:30
Лаудс – утринска молитва од Радио Ватикан12:30 - 13:30
Камбана/Магнификат/Ангелус/Посветна молитва на Радио Марија12:00 - 12:15
Литании лаутерански12:15 - 12:30
Лаудс – утринска молитва од Радио Ватикан12:30 - 13:30
Камбана/Магнификат/Ангелус/Посветна молитва на Радио Марија12:00 - 12:15
Литании лаутерански12:15 - 12:30
Лаудс – утринска молитва од Радио Ватикан12:30 - 13:30
Камбана/Магнификат/Ангелус/Посветна молитва на Радио Марија12:00 - 12:15
Литании лаутерански12:15 - 12:30
Лаудс – утринска молитва од Радио Ватикан12:30 - 13:30
Камбана/Магнификат/Ангелус/Посветна молитва на Радио Марија12:00 - 12:15
Литании лаутерански12:15 - 12:30
Лаудс – утринска молитва од Радио Ватикан12:30 - 13:30
Камбана/Магнификат/Ангелус/Посветна молитва на Радио Марија12:00 - 12:15
Литании лаутерански12:15 - 12:30
Лаудс – утринска молитва од Радио Ватикан12:30 - 13:30
13:00
Читаме книга13:30 - 14:00
Читаме книга13:30 - 14:00
Читаме книга13:30 - 14:00
Читаме книга13:30 - 14:00
Читаме книга13:30 - 14:00
Читаме книга13:30 - 14:00
Читаме книга13:30 - 14:00
14:00
Улогата на семејството во воспитанието на децата со Флора Љачи (АЛ)14:00 - 14:30
Вести од Радио Ватикан (АЛ)14:30 - 15:00
Улогата на семејството во воспитанието на децата со Флора Љачи (АЛ)14:00 - 14:30
Вести од Радио Ватикан (АЛ)14:30 - 15:00
Улогата на семејството во воспитанието на децата со Флора Љачи (АЛ)14:00 - 14:30
Вести од Радио Ватикан (АЛ)14:30 - 15:00
Улогата на семејството во воспитанието на децата со Флора Љачи (АЛ)14:00 - 14:30
Вести од Радио Ватикан (АЛ)14:30 - 15:00
Улогата на семејството во воспитанието на децата со Флора Љачи (АЛ)14:00 - 14:30
Вести од Радио Ватикан (АЛ)14:30 - 15:00
Улогата на семејството во воспитанието на децата со Флора Љачи (АЛ)14:00 - 14:30
Вести од Радио Ватикан (АЛ)14:30 - 15:00
Улогата на семејството во воспитанието на децата со Флора Љачи (АЛ)14:00 - 14:30
Вести од Радио Ватикан (АЛ)14:30 - 15:00
15:00
Света бројаница на Божјото милосрдие15:00 - 15:30
Света бројаница на Божјото милосрдие15:00 - 15:30
Света бројаница на Божјото милосрдие15:00 - 15:30
Света бројаница на Божјото милосрдие15:00 - 15:30
Бројаница на божественото милосрдие15:00 - 15:30
Света бројаница на Божјото милосрдие15:00 - 15:30
Света бројаница на Божјото милосрдие15:00 - 15:30
16:00
Чекориме во верата (р)16:00 - 17:15
Пригодна емисија16:00 - 17:00
Пригодна емисија16:00 - 17:00
Пригодна емисија16:00 - 17:00
Пригодна емисија16:00 - 16:30
Пригодна емисија16:00 - 17:00
Пригодна емисија16:00 - 17:00
17:00
Камбана/Магнификат/Ангелус/Посветна молитва на Радио Марија17:00 - 17:15
Веспер – попладневна молитва од Радио Ватикан17:15 - 17:30
Света бројаница од Скопската катедрала/пренос*17:30 - 18:00
Камбана/Магнификат/Ангелус/Посветна молитва на Радио Марија17:00 - 17:15
Веспер – попладневна молитва од Радио Ватикан17:15 - 17:30
Камбана/Магнификат/Ангелус/Посветна молитва на Радио Марија17:00 - 17:15
Веспер – попладневна молитва од Радио Ватикан17:15 - 17:30
Света бројаница од Скопската катедрала/пренос*17:30 - 18:00
Камбана/Магнификат/Ангелус/Посветна молитва на Радио Марија17:00 - 17:15
Веспер – попладневна молитва од Радио Ватикан17:15 - 17:30
Камбана/Магнификат/Ангелус/Посветна молитва на Радио Марија17:00 - 17:15
Веспер – попладневна молитва од Радио Ватикан17:15 - 17:30
Света бројаница од Скопската катедрала/пренос*17:30 - 18:00
Камбана/Магнификат/Ангелус/Посветна молитва на Радио Марија17:00 - 17:15
Веспер – попладневна молитва од Радио Ватикан17:15 - 17:30
Св. бројаница/радосни тајни17:30 - 18:00
Камбана/Магнификат/Ангелус/Посветна молитва на Радио Марија17:00 - 17:15
Веспер – попладневна молитва од Радио Ватикан17:15 - 17:30
Света бројаница од Скопската катедрала/пренос*17:30 - 18:00
18:00
Света миса од Скопската катедрала/пренос18:00 - 18:30
Света бројаница од Меѓугорје/линк од Радио МИР18:00 - 19:00
Света миса од Скопската катедрала/пренос18:00 - 19:30
Света бројаница од Меѓугорје/линк од Радио Мир/пренос18:00 - 19:00
Света миса од Скопската катедрала/пренос18:00 - 18:30
Света Миса од Скопската катедрала18:00 - 19:00
Света Миса од Скопската катедрала18:00 - 19:00
19:00
Ангел Господов; Литании на сите свети; Молитва за семејството;19:00 - 19:15
БИБЛИЈА ЗА ДЕЦА19:15 - 19:30
Читаме книга19:30 - 19:50
Слово за живот19:50 - 19:59
Света миса од Меѓугорје/линк од Радио Мир/пренос19:00 - 20:00
Слово за живот19:50 - 19:59
Ангел Господов; Литании на сите свети; Молитва за семејството;19:00 - 19:15
БИБЛИЈА ЗА ДЕЦА19:15 - 19:30
Читаме книга19:30 - 19:50
Слово за живот19:50 - 19:59
Света миса од Меѓугорје/линк од Радио Мир/пренос19:00 - 20:00
Слово за живот19:50 - 19:59
Ангел Господов; Литании на сите свети; Молитва за семејството;19:00 - 19:15
БИБЛИЈА ЗА ДЕЦА19:15 - 19:30
Читаме книга19:30 - 19:50
Слово за живот19:50 - 19:59
Ангел Господов; Литании на сите свети; Молитва за семејството;19:00 - 19:15
БИБЛИЈА ЗА ДЕЦА19:15 - 19:30
Читаме книга19:30 - 19:50
Ангел Господов; Литании на сите свети; Молитва за семејството;19:00 - 19:15
БИБЛИЈА ЗА ДЕЦА19:15 - 19:30
Читаме книга19:30 - 19:50
20:00
Пригодна емисија20:00 - 21:00
Чекориме во верата/Ратислав Кардалев20:30 - 22:00
За библиската психотерапија20:00 - 21:00
Молиме заедно со дон Давор Топиќ20:30 - 21:10
Пригодна емисија20:00 - 21:00
Чекориме во верата/Ратислав Кардалев20:00 - 21:30
Пригодна емисија20:00 - 21:30
21:00
Вечерна молитва од Часослов21:00 - 21:15
Проповед на неделата21:40 - 22:00
Вечерна молитва од Часослов21:00 - 21:15
Проповед на неделата21:40 - 22:00
Вечерна молитва од Часослов21:00 - 21:15
Проповед на неделата21:40 - 22:00
Вечерна молитва од Часослов21:00 - 21:15
Проповед на неделата21:40 - 22:00
Вечерна молитва од Часослов21:00 - 21:15
Проповед на неделата21:40 - 22:00
Вечерна молитва од Часослов21:00 - 21:15
22:00
Св. бројаница со медитации на о. Оливер Тантушев22:00 - 22:30
Вести од Радио Ватикан ХР22:30 - 23:00
Света бројаница со св. Иван Павле II22:00 - 22:30
Вести од Радио Ватикан МК22:30 - 23:00
Сведоштва од животот22:00 - 22:30
Вести од Радио Ватикан ХР22:30 - 23:00
Пеена бројаница на Божјото милосрдие22:00 - 22:15
Вести од Радио Ватикан МК22:30 - 23:00
Света бројаница со бл.Мајка Тереза22:00 - 22:30
Вести од Радио Ватикан ХР22:30 - 23:00
Св. бројаница со медитации од фра Звијездан Линиќ22:00 - 22:30
Вести од Радио Ватикан МК22:30 - 23:00
Сведоштва од животот22:00 - 22:30
Вести од Радио Ватикан ХР22:30 - 23:00
23:00
Радио драма – Скопјанката Мајка Тереза23:00 - 23:30
Танц на бесмртноста – поетска вечер (ХР)23:30 - 23:59
Сведоштва од животот23:00 - 23:30
Радио драма – Скопјанката Мајка Тереза23:00 - 23:30
Сведоштва од животот23:00 - 23:30
Вечер на традиционална музика23:00 - 23:59
Радио драма – Скопјанката Мајка Тереза23:00 - 23:30
Пригодна емисија23:00 - 00:00