Молиме со сестра Татјана

Hosted by:

Genre:


11044993_1608118359423137_3755281658363912107_n
ВТОРНИК 19:30 часот

„Молиме со сестра Татјана“ е контактна емисија исполнета со разновидни молитви и духовни приказни. Уредник и водител е сестра Татјана Атанасова. Повикани се сите слушатели да се вклучуваат во оваа емисија со свои молитвени намери, коментари, прашања…

Schedule

  • Tuesday - 8:00 pm - 9:00 pm

Playlists

Blog Posts