Поддржете нѐ

Донирај со директен банкарски депозит


Својот придонес можете да го уплатите на следната сметка:
МК07300701002904535
Комерцијална банка А.Д. Скопје
Прима: Здружение РАДИО МАРИЈА МАКЕДОНИЈА, Скопје
Уплати од странство:
SWIFT: KOBSMK2X
Komercijalna banka A.D. Skopje
Republika Makedonija