Донирај месечно

Донирај еднократно

Донирај со директен банкарски депозит

Својот придонес можете да го уплатите на следната сметка:

МК07300701002904535
Комерцијална банка А.Д. Скопје 
Прима: Здружение РАДИО МАРИЈА МАКЕДОНИЈА, Скопје
Уплати од странство: 
SWIFT: KOBSMK2X
Komercijalna banka A.D. Skopje 
Republika Makedonija

Донирај го своето време.

Одете на страница за волонтери

Current track

Title

Artist

Преземете ја апликацијата за Android на Apple